Uitdagingen?! U staat er niet alleen voor!

  • Opstellen bedrijfsplan startende onderneming
  • Opstellen (liquiditeits-)begrotingen
  • Reorganisatie van uw administratie
  • Bedrijfsovername
  • Bedrijfsopvolging
  • Beëindiging bedrijfsvoering
  • Juridisch advies

Elk terrein vereist zijn eigen deskundigheid. Wij kunnen u bijstaan in diverse vraagstukken, waarbij wij samenwerken met gespecialiseerde partijen als het vraagstuk dat vereist.

Tevens kunnen wij u begeleiden en adviseren op juridisch gebied. Graag adviseert onze juridisch adviseur, Annet Hummel, u op het gebied van onroerend goed, ondernemingsrecht, personen- en familierecht, erfrecht en (erf/schenk)belastingen. U kunt hierbij ondermeer denken aan het beoordelen en het opstellen van huwelijksevoorwaarden, samenlevingscontracten, testamenten, statuten, huurcontracten, maatschapcontracten en aandeelhoudersovereenkomsten, alsmede het uitdenken van vennootschapsstructuren en het schrijven van adviezen in het kader van estate-planning (vermogensoverheveling).

Daarnaast bieden wij u gedurende het jaar passend advies. Door periodieke rapportages bent u altijd op de hoogte van uw cijfers en kunt u tijdig ingrijpen op wijzigingen binnen uw bedrijf. Hiervoor maken wij gebruik van tussentijdse rapportages en voor u op maat gemaakte begrotingen. Over uw cijfers hebben wij ook een mening en wij zullen die dan ook uitten.