Nieuws

SBA Financieel Management is gekwalificeert als NOAB-kantoor. Wij zijn er trots op dat we de kwalificatie-procedure snel en positief doorlopen hebben en zullen de kwalificatie met trots uitdragen. Toetreding tot de NOAB heeft voor ons vele voordelen in onze kwaliteitsborging en zorgt voor verdere verbetering van onze dienstverlening aan onze cliënten. Voor meer informatie over de NOAB kunt u kijken op www.noab.nl.

11 mei 2017

Kantoor gesloten op 25 en 26 mei

Ons kantoor is gesloten op 25 mei en 26 mei in verband met Hemelvaartsdag. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder via de mail of het mobiele nummer.

2 mei 2017

Voordelen NOAB

Wat zijn nou de voordelen van een bij een NOAB aangesloten kantoor? Het NOAB heeft dit overzichtelijk onderbouwd, u vindt het volledig overzicht hier

15 november 2016

Een leuk artikel over SBA is te vinden in het vakblad Activa en uiteraard vindt u deze hier op onze website

Ons keurmerk en tevens branchevereniging is bij ons langs geweest om een artikel over SBA te schrijven. U vindt het artikel hier.

19 januari 2015

Samenwerking DebiService

SBA Financieel Management wil u graag nog meer zorgen uit handen nemen. Wij
zijn daarom een samenwerking aangegaan met Debiservice. De unieke en
specifieke dienstverlening van Debiservice is erop gericht uw klanten/debiteuren te
bewegen de openstaande facturen binnen de afgesproken termijn te voldoen en
het betaalgedrag van uw klanten positief te verbeteren. Indien u meer informatie wilt ontvangen kunt u hiervoor contact opnemen met uw relatiebeheerder.

10 december 2014

Kantoor gesloten tijdens de feestdagen

Vanwege de feestdagen is SBA gesloten van woensdag 24 december tot en met 4 januari 2015.
Het team van SBA wenst u alvast een prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

24 oktober 2014

Prinsjesdag 2014 samengevat

Wij hebben voor u de belangrijkste punten van prinsjesdag 2014 op een rij gezet. Met name de Werkkostenregeling, het loon voor de dga en het netto-pensioensparen springen er in onze ogen uit.

Het volledige overzicht vindt u hier.

7 oktober 2014

Update AccountView

Donderdag 9 oktober 2014 wordt een update van AccountView uitgevoerd vanaf 18:00. Tijdens deze update kunt u niet meer inloggen in AccountView. U kunt weer inloggen vanaf vrijdag 10 oktober om 8:00.

Alvast bedankt voor de medewerking en onze excuses voor het ongemak.

30 juli 2014

Minimumloon niet meer contant betalen

Het salaris mag niet meer volledig contant uitbetaald worden. Op die manier kan ontduiking van het wettelijk minimumloon (WML) effectiever bestreden worden. Per 1 januari 2015 moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het WML giraal overgemaakt worden. Daarnaast mogen werkgevers geen verrekeningen met het wettelijk minimumloon meer toepassen. Het verrekenen van huisvesting of ziektekostenpremies met het minimumloon is een bekende constructie om de regels te omzeilen, maar wordt nu wettelijk ongedaan gemaakt.

Het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (WAS) zal naar de Raad van State worden gestuurd voor advies. De nieuwe wet regelt dat een aantal ongewenste constructies wettelijk niet meer toegestaan zijn. Tevens krijgt de Inspectie SZW meer mogelijkheden om de regels te handhaven.

9 juli 2014

Directe bankkoppeling ING

Ook de ING biedt sinds deze maand de directe bankkoppeling aan. Hierdoor zullen ook ING klanten gebruik kunnen maken van het automatisch inlezen van de bankmutaties. Bent u ING klant en heeft u nog geen directe bankkoppeling? De instructies om de bankkoppeling te realiseren vindt u bij 'vraag en antwoord' op onze website.

9 juli 2014

Nieuwe medewerker

Sinds juni is SBA weer een teammember sterker. Annemarie is binnen SBA verantwoordelijk voor het verwerken van de administraties. Daarnaast staat zij graag met u stil bij uw MVO beleid.

Annemarie heeft met succes haar HBO opleiding Facility Management in 2013 afgerond. Haar afstudeeropdracht vond plaats bij het UMCG waarbij haar rapport inging op het MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) beleid binnen de organisatie. 

19 juni 2014

Nieuwe medewerker

Per 1 juni versterkt Annet Hummel het SBA team op juridisch gebied. Annet is binnen SBA verantwoordelijk voor juridische vraagstukken, daarnaast is zij binnen onze organisatie werkzaam als beschermingsbewindvoerder. Graag adviseert Annet u op het gebied van onroerend goed, ondernemingsrecht, personen- en familierecht, erfrecht en (erf/schenk)belastingen.

Wilt u kennis maken of verdere informatie? Neem vrijblijvend contact met haar op.

30 april 2014

Gesloten tijdens feestdagen

Ons kantoor is gesloten tijdens de volgende dagen:

Maandag 5 mei: Bevrijdingsdag;

Donderdag 29 mei: Hemelvaartsdag;

Vrijdag 30 mei: De dag na Hemelvaartsdag;

Maandag 9 juni: 2e Pinksterdag.

 

UIteraard kunt u wel terecht bij ons digitale kantoor. 

 

Wij wensen u fijne feestdagen!

 

17 april 2014

NOAB-keurmerk biedt kwaliteit

Onlangs publiceerde het RTL Nieuws een artikel over het NOAB. Hieronder het artikel, goed om te lezen wat voor toegevoegde waarde het lidmaatschap bij het NOAB biedt.

RTL Nieuws: check of adviseur lid is van branchevereniging

Recent onderzoek van de Consumentenbond wijst uit dat steeds meer particulieren hun belastingaangifte uitbesteden aan een expert. In de meeste gevallen gaat dat goed, maar ook kwamen er enkele gevallen in het nieuws waarbij het niet goed ging.

Daarmee rijst voor de particulier en ondernemer de vraag hoe je je verzekert van een kwalitatief goed belastingadvies. RTL Nieuws legde deze vraag voor aan NOAB-voorzitter Martien Hermans.  De conclusie: check of je adviseur is aangesloten bij een branchevereniging met een kwaliteitskeurmerk!

NOAB-keurmerk biedt kwaliteit

Voor belastingadviseurs bestaan geen wettelijke kwaliteitseisen. Het NOAB-lidmaatschap geldt daarom als kwaliteitskeurmerk in de markt. Het keurmerk stoelt op meerder pijlers. Zo is er strenge controle aan de deur: een adviseur moet aan een fors pakket eisen (o.a. opleidingseisen) voldoen voordat hij lid mag worden. Deze controle wordt elke vijf jaar herhaald. 

Daarnaast moeten NOAB-adviseurs verplicht hun vakkennis up-to-date houden omdat belastingwetgeving nogal eens verandert. NOAB controleert daarom streng of de leden hun vakkennis op peil houden. Verder verplichten NOAB-adviseurs zich om de NOAB-gedragscode en kwaliteitsvoorschriften te volgen. Tenslotte hebben zij een verplichte Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en maken ze gebruik van de NOAB-leveringsvoorwaarden.

NOAB-keurmerk beschermt de klant

Gaat er toch iets fout, zonder dat er opzet in het spel is? Dan helpt NOAB met bemiddeling. Als dat niet voldoende is, wordt het onafhankelijk Tuchtcollege ingeschakeld. Daarnaast hebben NOAB-belastingadviseurs een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering om de klant schadeloos te stellen als de fout aan de adviseur te wijten is.

Geen papieren tijger

Een keurmerk is weinig waard als er niet wordt gehandhaafd. NOAB durft de hand daarom in eigen boezem te steken. Een adviseur die niet (meer) voldoet aan de eisen, wordt uit het lidmaatschap gezet. Deze royementen worden openbaar bekend gemaakt in de vakpers. Het aantal royementen loopt terug: in 2011 waren het er 27, in 2012 waren het er nog 9 en vorig jaar was het aantal royementen gedaald tot 2. Een positieve ontwikkeling in de kwaliteitsbewaking, die laat zien waar je je belastingaangifte veilig kunt uitbesteden.

4 april 2014

Gesloten tijdens feestdagen

Ons kantoor is gesloten tijdens de volgende feestdagen:

Vrijdag 18 april: Goede vrijdag
Maandag 21 april: 2e Paasdag

Uiteeraard kunt u wel terecht via ons online-kantoor. 

 

Wij wensen u een vrolijk Paasfeest!

18 maart 2014

Nieuw management rapport

SBA heeft een nieuw management rapport ontwikkeld. Het rapport geeft u op heldere wijze inzage in uw voortgang, marges en prognose voor het huidige jaar. Daarnaast is deze naar behoefte klantspecifiek te maken. Heeft u deze nog niet gezien? Vraag hier dan naar bij uw relatiebeheerder.

18 maart 2014

Versterking Team

Het team is sinds 1 februari 2014 versterkt met een nieuwe P&O medewerker.  Cindy Witteveen heeft alle kennis op het gebied van planning & organisatie, personeelszaken en personeelsbeleid. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met haar op.

11 januari 2014

Update Accountview

Accountview zal weer een update uitvoeren. De update vindt maandag 13 januari van 18:00 tot dinsdag 8:00 plaats. Tijdens de update zal er niet ingelogd kunnen worden. Alvast bedankt voor de medewerking en excuses voor het ongemak.

6 januari 2014

SBA Assen in de schijnwerpers

Een leuk artikel in het Drenthe Journaal van 31 december over SBA Assen.

http://www.drenthejournaal.nl/ondernemen/actueel/303382/sba-financieel-management-opent-vestiging-in-assen.html

17 oktober 2013

BTW-aangiftebrief vervalt per 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 zal er geen Aangiftebrief Omzetbelasting meer toegezonden worden door de Belastingdienst. De acceptgiro bij de aangiftebrief verdwijnt ook, dit gebeurt al in december 2013. De Belastingdienst zal in januari 2014 eenmalig een overzicht verstrekken met daarin het voor u geldende aangiftetijdvak, de uiterste inlever- en betaaldatums en de betalingskenmerken.

Wanneer u de aangiftebrief voor heel 2014 heeft ontvangen van de Belastingdienst ontvangen wij deze graag van u.

 

16 oktober 2013

Kantoor gesloten tijdens de feestdagen

Vanwege de feestdagen is SBA gesloten vanaf dinsdag 24 december tot en met 2 januari 2014.
Het team van SBA wenst u alvast een prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

26 september 2013

Wij zijn klaar voor de kansen van SBR!

Vanaf 1 januari 2013 moeten alle aangiften IB en VpB digitaal worden gedaan, op basis van Standard Business Reporting (SBR). Maar SBR is veel meer dan een verplichting vanuit de overheid – net zo belangrijk is dat het administratie- en accountantskantoren in staat stelt de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren. Daarom doet SBA Financieel Management mee aan het SBR to Go-project van Visma Software en implementatiepartner Applifiks. Meer informatie vindt u op http://software.nl.visma.com/av57433.htm

26 september 2013

SBR to Go is geïmplementeerd!

Samen met Visma (AccountView) en Applifiks heeft ook SBA in de afgelopen tijd AccountView XBRL/SBR, de SBR-oplossing van Visma, geïmplementeerd. Meer informatie vindt u op http://software.nl.visma.com/av57535.htm

1 augustus 2012

SBR to Go

SBA is enthousiast gestart met het project SBR to Go! Dit in samenwerking met Accountview, Applifiks en CvE Solutions. Meer informatie vindt u op http://software.nl.visma.com/av57295.htm

13 april 2012

Mobiel bankieren app-logo actief

Hoe kunt u het logo van uw bedrijf toevoegen als standaardlogo in de app?

Stuur uw logo en het rekeningnummer waarop u gelden ontvangt of uitbetaalt naar bedrijfslogo@nl.abnamro.com. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op over de definitieve plaatsing van uw logo. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Uw logo moet aan de volgende specificaties voldoen:

    png-formaat
    140x140 pixels
    maximaal 30 kb.

http://www.abnamro.nl/nl/prive/slimbankieren/android-mobiel-bankieren/veelgestelde-vragen.html

10 november 2011

SamenstelAssistent-WerkProgramma

Wij hebben met succes de implementatie van SamenstelAssistent - WerkProgramma (SAWP) van Accountview afgerond. Een fantastische uitbreiding van ons online-boekhoudpakket Accountview en een prachtige efficiency-verbetering in onze dienstverlening. Bent u geïnteresseerd in wat SAWP voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op.

3 oktober 2011

Kwalificatie NOAB

SBA Financieel Management is gekwalificeerd als NOAB-kantoor. Wij zijn er trots op dat we de kwalificatie-procedure snel en positief doorlopen hebben en zullen deze kwalificatie met trots uitdragen. Toetreding tot de NOAB heeft voor ons vele voordelen in onze kwaliteitsborging en zorgt voor verdere verbetering van onze dienstverlening aan onze cliënten. Voor meer informatie over de NOAB kunt u kijken op www.noab.nl.

20 augustus 2011

Renovatie website SBA

Momenteel zijn wij druk doende met het schrijven van de inhoud van onze vernieuwde website.