Heeft u uw jaarrapportages ontvangen en wilt deze laten beoordelen door een externe partij? Wij bieden graag een second opinion aan. Het uitvoeren van een second opinion kan leiden tot verbeteringen binnen uw bedrijf en het optimaliseren van uw fiscale positie. Een frisse blik kan verhelderend werken.

Voor het uitvoeren van een second opinion hebben wij inzage in uw rapportages nodig en maken wij graag verder kennis met u en uw onderneming. Op basis van de door u geleverde rapportages zullen wij een rapport voor u opstellen met daarin onze bevindingen en adviezen.

Voor een vast bedrag bieden wij een second opinion aan. Mocht u naar aanleiding van de second opinion een verdere samenwerking met ons aan willen gaan, dan zal dit bedrag komen te vervallen en zien wij dit als een investering in onze samenwerking.